Дистрептаза супп. ректал. блистер №6 инструкция и цены

Товар не найден!

  • Biomed-Lublin (Польша, Люблин)

<label>Количество</label>+

Код товара: 5037

Дистрептаза описание

Проверено в
LikiControl – это сервис, который проверяет регистрацию лекарственных средств в Украине и актуализирует официальные инструкции к ним на основе государственных баз и реестров.’ class=”instruction-verified-link tooltiped”>LikiControl
. Актуально на 21.05.2021 Лекарственное средство: ДИСТРЕПТАЗА (DISTREPTAZA) Форма выпуска: суппозитории ректал. Группа: антитромботические средства Подгруппа: ферменты Состав: Стрептокиназа – 15000 МЕ, Стрептодорназа – 1250 М (STREPTOKINASUM)

Дистрептаза инструкция

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

ДІСТРЕПТАЗАДістрепт

(DISTREPTAZA®Distrept)

Склад:

діючі речовини:1 супозиторій містить стрептокінази 15 000 МО, стрептодорнази 1250 МО;

допоміжні речовини:олія мінеральна, твердий жир.

Лікарська форма.Супозиторії ректальні.

Основні фізико-хімічні властивості: форма конусів чи «торпед» із загостреним кінцем; без механічних пошкоджень з забарвленням від білого до кремового кольору.

Фармакотерапевтична група.

Антитромботичні засоби. Ферменти. Код АТХ В01 А D.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Стрептодорназа є ензимом, який має здатність розчиняти скупчення нуклеопротеїдів, мертвих клітин або гною, не впливаючи при цьому на живі клітини і їх фізіологічні функції.

Препарат полегшує доступ антибіотиків або хіміотерапевтичних засобів до вогнища запалення.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.

Клінічні характеристики.

Показання.

Лікування хронічних запальних процесів маткових придатків, післяопераційних інфільтративних уражень органів малого тазу, ендометритів, геморою при гострому та хронічному перебігу, параректальних абсцесів і свищів з великим запальним інфільтратом, гнійних каудальних кіст.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Препарат не повинен контактувати з покритою свіжим струпом раною або зі свіжим швом (до

10 днів), оскільки це може спричинити розслаблення швів і, як наслідок, кровотечу з рани. Протипоказано застосовувати пацієнтам з порушенням згортання крові. Одночасний прийом з антикоагулянтами, з іншими препаратами, що містять кальцій, без  контролю коагулограми.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Посилює проникнення антибіотиків, хіміотерапевтичних препаратів у вогнище запалення. Протипоказано застосовувати з антикоагулянтами, оскільки можливі кровотечі у місці введення.

Особливості застосування.Препарат застосовувати тільки за призначенням лікаря. Перед і після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не застосовувати.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

Вийняти супозиторій із формочки блістера і ввести глибоко у пряму кишку.

Дозування залежить від перебігу та інтенсивності запального процесу.

При тяжкому перебігу захворювання у дорослих:

– по 1 супозиторію 3 рази на добу протягом перших 3 днів;

– по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом наступних 3 днів;

– по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом ще 3 наступних днів.

При середньотяжкому та легкому перебігу захворювання у дорослих:

– по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом перших 3 днів;

– по 1 супозиторію 1 раз на добу протягом наступних 4 днів,

або

– по 1 супозиторію 2 рази на добу протягом 2 днів.

Курс лікування – у середньому по 8-18 супозиторіїв.

Тривалість лікування – у середньому 7-10 днів.

Діти.Не застосовувати.

Передозування.

Симптоми передозування невідомі. Можливе посилення проявів побічних реакцій. Лікування симптоматичне.

Побічні реакції.

Іноді можуть спостерігатися алергічні реакції, підвищення температури тіла, схильність до кровотеч. Можливі зміни у місці введення, включаючи подразнення, біль, набряк.

Термін придатності.3 роки.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від 2 °С до 8 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.По 6 супозиторіїв у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці.

Категорія відпуску.За рецептом.

Виробник.

«БІОМЕД-ЛЮБЛІН» Витвурня Суровіц і Щепйонек Спулка Акцийна.

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

вул. Університетська, 10, 20-029 Люблін, Польща.

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применениюлекарственного средства

ДИСТРЕПТАЗА Дистрепт

(DISTREPTAZA®Distrept)

Состав:

действующие вещества:1 суппозиторий содержит стрептокиназы 15 000 МЕ, стрептодорназы

1250 МЕ;

вспомогательные вещества:масло минеральное, твердый жир.

Лекарственная форма.Суппозитории ректальные.

Основные физико-химические свойства:форма конусов или «торпед» с заостренными концами; без механических повреждений с окраской от белого до кремового цвета.

Фармакотерапевтическая группа.

Антитромботические средства. Ферменты. Код АТХ В01 А D.

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Дистрептаза – комбинированный препарат, содержащий две активные субстанции – стрептокиназу и стрептодорназу. Стрептокиназа является активатором проэнзима плазминогена, который содержится в крови человека и под влиянием стрептокиназы превращается в плазмин, который имеет свойство растворять сгустки крови.

Стрептодорназа является энзимом, который способен растворять скопление нуклеопротеидов, мертвых клеток или гноя, не влияя при этом на живые клетки и их физиологические функции.

Препарат облегчает доступ антибиотиков или химиотерапевтических средств к очагу воспаления.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Клинические характеристики.

Показания.

Лечение хронических воспалительных процессов маточных придатков, послеоперационных инфильтративных поражений органов малого таза, эндометритов, геморроя при остром и хроническом течении, параректальных абсцессов и свищей с обширным воспалительным инфильтратом, гнойных каудальных кист.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Препарат не должен контактировать с покрытой свежим струпом раной или со свежим швом (до

10 дней), поскольку это может вызвать расслабление швов и, как следствие, кровотечение из раны.

Противопоказано применять пациентам с нарушением свертываемости крови. Одновременный прийом с антикоагулянтами, с другими препаратами, которые содержат кальций, без контроля коагулограммы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Усиливает проникновение антибиотиков, химиотерапевтических препаратов в очаге воспаления. Противопоказано применять с антикоагулянтами, так как возможны кровотечения в месте введения. 

Особенности применения.

Препарат применять только по назначению врача. Перед и после применения супозиториев  следует тщательно вымыть  руки.

Применение в период беременности или кормления грудью.Не применять.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Не влияет.

Способ применения и дозы.

Вынуть суппозиторий из формочки блистера и ввести глубоко в прямую кишку.

Дозирование зависит от хода и интенсивности воспалительного процесса.

При тяжелом течении заболевания у взрослых:

– по 1 суппозиторию 3 раза в сутки в течение первых 3-х дней;

– по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение следующих 3-х дней;

– по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение еще 3-х следующих дней.

При среднетяжелом и легком течении заболевания у взрослых:

– по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение первых 3-х дней;

– по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение следующих 4-х дней,

или

– по 1 суппозиторию 2 раза в сутки в течение 2-х дней.

Курс лечения – в среднем по 8-18 суппозиториев.

Продолжительность лечения – в среднем 7-10 дней.

Дети.Не применять.

Передозировка.

Симптомы передозировки неизвестны. Возможно усиление проявлений побочных реакций. Лечение симптоматическое. 

Побочные реакции.

Иногда могут наблюдаться аллергические реакции, повышение температуры тела, склонность к кровотечениям. Возможны изменения в месте введения, включая раздражение, боль, отек.

Срок годности.3 года.

Условия хранения.

Хранить при температуре от 2 °С до 8 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.По 6 суппозиториев в блистере; по 1 блистеру в картонной коробке.

Категория отпуска.По рецепту.

Производитель.

«БИОМЕД-ЛЮБЛИН» Вытвурня Суровиц и Щепёнэк Спулка Акцыйна.

Местонахождение производителя и адрес места осуществленияего деятельности.

ул. Университетская, 10, 20-029 Люблин, Польша.

Дистрептаза отзывы

С этим товаром покупают

Циклоферон р-р д/ин. 12,5 % амп. 2 мл №5Циклоферон р-р д/ин. 12,5 % амп. 2 мл №5Полисан (Россия, Санкт-Петербург)

570.00 грн

Метро-аднекс-инъель р-р д/ин. амп. 1,1 мл №5Метро-аднекс-инъель р-р д/ин. амп. 1,1 мл №5Heel (Германия)

258.95 грн

Гинофлор табл. вагинал. №6Гинофлор табл. вагинал. №6Medinova (Швейцария)

291.35 грн

Секнидокс табл. п/о 1 г блистер №2Секнидокс табл. п/о 1 г блистер №2Lab. Bailly-Creat (Франция)

155.29 грн

Флуомизин табл. вагинал. 10 мг №6Флуомизин табл. вагинал. 10 мг №6Medinova (Швейцария)

269.73 грн

Юнидокс солютаб табл. дисперг. 100 мг блистер №10Astellas Pharma Europe (Нидерланды)

162.88 грн

Гептрал табл. кишечно-раств. 500 мг блистер №20Abbvie (Италия)

752.00 грн

Тазалок кап. орал., р-р фл. 100 млDr. Gustav Klein (Германия)

405.69 грн

Пробиз фемина капс. №30Unique Biotech (Индия)

308.01 грн

Квинол duo капс. №30Технолог ЧАО (Украина, Умань)

384.78 грн

Мобильная версия

Периодические издания

Новые книги

Актуальні питання гінекології у практиці сімейного лікаря

Стеатоз підшлункової залози у дітей

Анестезиологи глазами акушера

Другие книги СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Вернуться к номеру

Дистрептаза: уникальность действия — в дуэте компонентов

Рубрики:Акушерство и гинекологияРазделы:Медицинские форумы

Версия для печати

19 марта 2008 г. в ресторане «Гиннес Паб» представительство компании Alpen Pharmа GmbH (Швейцария) провело круглый стол, посвященный первым итогам клинического применения препарата Дистрептаза в лечении заболеваний женской репродуктивной сферы, который собрал ведущих гинекологов г. Киева.

Присутствовавшие акушеры-гинекологи широко используют Дистрептазу в повседневной клинической практике (А.Я. Сенчук, В.Б. Рымаренко, Н.А. Кужель, М.И. Науменко, Л.В. Волкова, Л.Г. Гайдайчук, Н.Ф. Филипенко, И.А. Доскоч, А.Ф. Москаленко, Е.А. Подольская, О.А. Рыбалко, Н.А. Шарма — на фото) и имеют возможность поделиться своим позитивным мнением о данном препарате.

В настоящее время хронические воспалительные заболевания органов малого таза являются причиной многих нарушений репродуктивной функции у женщин. Из них наиболее значимыми являются бесплодие и привычное невынашивание беременности. Согласно статистическим данным, около 60 % женщин, обращающихся за медицинской помощью, имеют данную патологию. В последнее десятилетие отмечается изменение характера течения воспалительного процесса. Так, преобладают заболевания с малосимптомным течением и большим количеством объективных данных при обследовании. По данным статистики, за последние 10 лет в Украине заболеваемость хроническими воспалительными болезнями органов малого таза возросла в 2 раза. Из всех больных 70 % составляют женщины в возрасте до 25 лет (то есть детородного возраста), 75 % — нерожавшие женщины, из них у каждой 4-й возникают осложнения, которые в дальнейшем приводят к бесплодию. Общеизвестно, что даже после однократно перенесенного заболевания риск бесплодия возрастает на 5–18 %. Основной причиной является спаечный процесс в полости малого таза.

Наиболее частыми осложнениями хронических воспалительных заболеваний органов малого таза являются хронический болевой синдром, или тазовая боль (страдают 8 из 10 женщин), непроходимость маточных труб (15–18 % женщин), нарушения менструального цикла (страдают 8 из 10 женщин), сексуальная дисфункция (отмечается у половины женщин). Длительные хронические воспалительные процессы приводят к склеротическим и дистрофическим изменениям органов малого таза, что сопровождается их структурными и функциональными изменениями.

В сентябре 2007 года на фармацевтическом рынке Украины появился новый препарат для рассасывающей терапии Дистрептаза, содержащий два активных компонента: профермент стрептокиназа и фермент стрептодорназа в оптимальных дозировках, учитывая способ доставки препарата к очагу воспаления в организме женщины.

Лекарственная форма Дистрептазы — ректальные свечи, в которых доза стрептокиназы составляет 15 тыс. МЕ, а стрептодорназы — 1250 МЕ. Эти дозы являются оптимальными, поскольку не оказывают системного действия. Дистрептаза оказывает преимущественно местное рассасывающее действие с созданием максимальных концентраций действующего вещества в очаге воспаления. Во всем мире ректальный способ введения препарата признан наиболее безопасным в плане минимизации риска аллергических осложнений. Именно ректальный способ введения обеспечивает максимальную эффективность компонентов Дистрептазы для лечения заболеваний женской репродуктивной сферы.

Кроме терапии воспалительных заболеваний препарат продемонстрировал эффективность при фолликулярных кистах яичников, первой трубной беременности с сохранением маточной трубы после проведения органосохраняющего оперативного вмешательства, что позволяет женщине в течение первого года снова забеременеть. Этот факт представляет особый интерес и требует дальнейшего изучения. Применение Дистрептазы при синдроме хронической тазовой боли и подтвержденной спаечной болезни позволяет добиться как в комплексной, так и в монотерапии высоких показателей эффективности снижения боли (как дневной, так и ночной). В настоящее время Дистрептаза широко используется в урологии, проктологии и дерматовенерологии.

Из всего спектра клинических состояний, при которых целесообразно применять препарат Дистрептаза, компания-производитель сфокусировала свои усилия на одном — хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза. Сегодня уже завершена IV фаза клинического открытого мультицентрового постмаркетингового рандомизированного сравнительного исследования, посвященного оценке эффективности, безопасности и переносимости препарата Дистрептаза в комплексном лечении воспалительных заболеваний органов малого таза, проведенного на базе областных центров Украины: Киева, Днепропетровска, Донецка, Харькова, Одессы, Львова, а также Ивано-Франковска, Луганска и Черновцов. Дизайн данного исследования и его результаты предоставил заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Киевского медицинского института Украинской ассоциации народной медицины, доктор медицинских наук, профессор А.Я. Сенчук.

Эффективность Дистрептазы оценивали по динамике болевого синдрома и инфильтративных изменений в органах малого таза. Переносимость препарата оценивали на основании частоты побочных эффектов терапии.

В исследование были включены 80 пациенток в возрасте 18–45 лет с установленным диагнозом хронического сальпингоофорита любой этиологии в стадии обострения, о чем свидетельствовало наличие таких симптомов, как болевой синдром, температурная реакция, усиление секреторной функции, нарушения менструального цикла. Все женщины были рандомизированы в две группы: в основную группу вошли 40 пациенток с обострением хронического сальпингоофорита, которые наряду с патогенетическим лечением (антибактериальный препарат, метронидазол, антимикотик, санация влагалища) применяли Дистрептазу в виде ректальных свечей.

Группу сравнения составили 40 пациенток с обострением хронического сальпингоофорита, получавших традиционную патогенетическую терапию.

Режим применения Дистрептазы зависел от степени тяжести воспалительного процесса (табл. 1).

Всем пациенткам было проведено полное клинико-лабораторное обследование в соответствии с планом в начале лечения и на 7–10-е сутки, что соответствовало окончанию лечения. Эффективность и переносимость терапии оценивались до и после курса лечения по таким субъективным данным, как жалобы и гинекологический статус. Выраженность тазовой боли оценивалась на основании субъективных данных по шкале и карте боли. Учитывались также такие объективные данные, как общий анализ крови и данные микробиологического исследования мазка, данные полимеразно-цепной реакции и коагулограммы, допплер-ультразвукового исследования органов малого таза. В целом продолжительность исследования составила 2 месяца.

Оценка интенсивности боли проводилась до лечения и на 7–10-й день терапии на основании стандартизированной шкалы. До начала лечения интенсивность болевого синдрома в обеих группах была одинаковой. После проведенной терапии в основной группе суммарное количество баллов по шкале и карте боли было в 3 раза меньше, чем в группе сравнения (0,5 против 1,5 балла). До лечения количество пациенток с острой болью и с иррадиацией боли в обеих группах достоверно не различалось: 80 % случаев острой боли в основной группе и 64 % — в группе сравнения, 60 % случаев иррадиирующей боли в основной группе и 56 % — в группе сравнения. После лечения острой боли в группах не отмечалось, а в основной группе отсутствовала иррадиация ноющей боли. После проведенного лечения в основной группе количество пациенток с ноющей болью было в 1,5 раза меньше, чем в контрольной (13,5 против 21,6 %).

Еще одним объективным критерием оценки эффективности лечения Дистрептазой было изменение характера вагинальных выделений. До лечения характер вагинальных выделений в группах достоверно не различался: серозные выделения наблюдались у 60 % пациенток основной группы и 57 % пациенток группы сравнения, гнойные — у 40 и 43 % соответственно. После лечения в основной группе гнойные выделения не отмечались. Что касается серозных выделений, то в основной группе количество пациенток с серозными выделениями было в 2 раза меньше по сравнению с группой сравнения (10,8 против 20 %).

Исследовалась также динамика дизурических явлений. До лечения в обеих группах отмечались дизурические явления. В конце исследования в основной группе дизурические явления отсутствовали.

Выраженность признаков воспаления по данным ультразвукового исследования в результате лечения в основной группе была в 1,5 раза меньше, чем в группе сравнения (20,0 против 13,0 %). Результаты лечения по данным допплер-ультразвукового исследования (наличие жидкости в дугласовом пространстве) свидетельствуют о том, что после лечения Дистрептазой выпот обнаруживался в 3 раза реже, чем при проведении стандартной терапии (2,7 против 0,0 %).

Динамика лейкоцитоза: до лечения лейкоцитоз наблюдался у пациенток обеих групп, при оценке динамики лечения на 7-й и 10-й день лейкоцитоз отмечался в 13,5 % случаев в группе сравнения и в 10 % случаев в основной группе.

При оценке безопасности и переносимости Дистрептазы серьезных побочных эффектов (в том числе аллергических реакций), достоверно связанных с приемом препарата, не было выявлено. Не зафиксировано ни одного случая маточного кровотечения или появления кровянистых выделений из влагалища. Это объясняется особой лекарственной формой препарата (ректальные суппозитории), благодаря которой нивелируется его системное воздействие и минимизируется риск побочных эффектов.

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что Дистрептаза — эффективное и безопасное средство для комплексной терапии воспалительных заболеваний органов малого таза различного генеза у женщин репродуктивного возраста. Дистрептаза оказывает выраженное рассасывающее, фибринолитическое и протеолитическое действие, уменьшает или способствует более быстрой редукции клинических проявлений воспаления. К преимуществам препарата следует отнести хорошую переносимость, что представляет огромный интерес для практического здравоохранения. Препарат особо показан после воспалительных заболеваний органов малого таза у женщин, планирующих беременность, желающих сохранить репродуктивную функцию, поскольку он не только повышает эффективность лечения и сокращает его длительность, но и дает женщине шанс в полной мере реализовать свою главную миссию — выносить и родить здорового ребенка. Дистрептаза — это инновационный препарат, аналогов которому в данный момент на фармацевтическом рынке Украины не существует.

Подготовили Галина Бут, Евгения Приймак

Похожие статьи

Вернуться к номеру

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий